(Srpski) Molitveni doručak u Beloj kući – istorijat i zanimljivosti